Duitse artsen schrijven het volgende:
De Covid-"vaccins"zijn genetische manipulatie.
Menselijke cellen worden een gen-technologisch testlaboratorium.
Er worden kettingreacties opgewekt die niet te stuiten of te keren zijn.
Er is een toename in allergische reacties en anafylactische shock.
Erfelijke veranderingen die naar volgende generaties worden doorgegeven, kunnen niet worden uitgesloten.
Er kunnen auto-immuunziekten ontstaan en ernstige neurologische schade.


German doctors write the following:
The Covid "vaccines" are genetic manipulations.
Human cells become a gene technological test lab.
There will appear unstoppable and irreversible chain reactions,
as well as an increase in allergic reactions up to anaphylactic shock
and autoimmune diseases and serious neurological damage.
Hereditary changes brought into next generations cannot be excluded.